Homeprogress

Murowana - Profit Development

Inwestycja
Ulica Murowana/Byczyńska
Ilość lokali 132
PUM I etap 7 300 m2
Stan W realizacji

Copyright by HomeProgress 2020

Zarząd Spółki Profit Development S.A. zaświadcza niniejszym, że od wielu lat współpracuje ze Spółką Home Progress w zakresie zarówno sprzedaży budowanych przez grupę kapitałową PD lokali jak też przy zakupie nieruchomości gruntowych z  przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. Spółka w ostatnim tylko czasie nabyła za pośrednictwem Home Progress teren inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniowo usługową na Krzykach we Wrocławiu o powierzchni około 7000 m2. W związku ze skomplikowanym stanem prawnym sprzedawanej nieruchomości, obsługa transakcji wymagała szerokiej wiedzy w zakresie prawa, a przygotowanie dokumentów i negocjacje z wierzycielami wymagały szczególnej staranności i wyczucia biznesowego. Transakcja została przeprowadzona skutecznie i w pełni bezpiecznie dla Kupującej Spółki. Usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą w chwili obecnej nadal kontynuujemy współpracę w zakresie poszukiwań terenów pod kolejne inwestycje. Polecamy współpracę ze Spółką Home Progress.

Kliknij, aby pobrać w formacie PDF