Homeprogress

Belleville - Bouygues Immobilier

Inwestycja Belleville
Ulica Piękna
Ilość lokali 131
GLA ok. 6 500 m2
Stan Zrealizowane

Copyright by HomeProgress 2022

Działając w imieniu spółki Bouygues Immobiler Polska sp. z o.o. rekomendujemy współpracę ze spółką Home Progress z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 52b lokal 14 w zakresie pozyskania terenów deweloperskich pod zabudowę wielorodzinną. Przygotowane przez Home Progress oferty sprzedaży nieruchomości cechują się dużą starannoscią i wnikliwą analizą zarówno w zakresie możliwości zabudowy terenów jak też technicznych warunków przyłączenia i innych uwarunkowań prawnych mających znaczenie dla przyszłej realizacji inwestycji. W związku z powyższym możemy śmiało polecić współpracę ze spółką Home Progress jako stabilnym i rzetelnym partnerem w zakresie pozyskiwania terenów pod
zabudowę.

Kliknij, aby pobrać w formacie PDF