Homeprogress

Scalino2 - DewelopART

InwestycjaScallno 2
UlicaKościelna
Ilość lokali44
PUM I etap2 200 m2
StanZrealizowane

Copyright by HomeProgress 2020

W imieniu Murapol S.A. potwierdzamy niniejszym współpracę ze Spółką Home Progress, z siedziba we Wrocławiu, zarówno w zakresie pozyskania przez Murapol S.A. terenów pod zabudowę wielorodzinną, jak też w zakresie sprzedaży produktu deweloperskiego. Spółka Home Progress realizuje powierzone jej zadania z należytą dbałoscią, w oparciu o dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu problematyki formalno-prawnej. Transakcje są przeprowadzane przez Home Progress w staranny sposób, zachowując wysokie standardy również podczas przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej, niezbędnej do otrzymania właściwych decyzji.
W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z Home Progress jako partnerem solidnym i uczciwym w prowadzonych wspólnie interesach.

Kliknij, aby pobrać w formacie PDF