Kupno, sprzedaż działek budowlanych
Obsługa zakupu terenów deweloperskich

WSPÓŁPRACUJEMY
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Z branżą nieruchomości jesteśmy związani od ponad 20 lat. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy z zachowaniem najwyższej staranności w realizacji projektów deweloperskich jak też szeroko rozumianej obsługi transakcji zakupu terenów deweloperskich, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, jak też realizacji z naszymi partnerami projektów deweloperskich. Skuteczność naszych działań potwierdza zrealizowanie transakcji związanych z zakupem terenów deweloperskich w tym obsługę ich realizacji w roku 2019 na łączną kwotę 260 mln zł netto (Cena terenów pod realizację inwestycji bez wliczania kosztów ich późniejszej realizacji).

Za najwyższej jakości obsługę prawną realizowanych przedsięwzięć odpowiada renomowany zespół prawników z GWW, a rekomendacją współpracy z nami niech będą referencje wystawione nam przez naszych Partnerów biznesowych.
Zapraszamy do współpracy Właścicieli terenów deweloperskich jak też spółki z branży deweloperskiej. 

WYBRANE INWESTYCJE

KONTAKT

Home Progress Sadowski S.K.A.

ul. Powstańców Śląskich 52b/14
(pasaż handlowy – I piętro)
53-333 Wrocław

NIP: ‍899-268-85-28
KRS: 0000938508

tel. +48 601 910 184
tel. +48 533 336 666
a.sadowski[at]homeprogress.pl

REGON: 0211712202

Copyright by Home Progress 2020-2022
All rights reserved

Kliknij, aby pobrać w formacie PDF

W imieniu Murapol S.A. potwierdzamy niniejszym współpracę ze Spółką Home Progress, z siedziba we Wrocławiu, zarówno w zakresie pozyskania przez Murapol S.A. terenów pod zabudowę wielorodzinną, jak też w zakresie sprzedaży produktu deweloperskiego. Spółka Home Progress realizuje powierzone jej zadania z należytą dbałoscią, w oparciu o dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu problematyki formalno-prawnej. Transakcje są przeprowadzane przez Home Progress w staranny sposób, zachowując wysokie standardy również podczas przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej, niezbędnej do otrzymania właściwych decyzji.
W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z Home Progress jako partnerem solidnym i uczciwym w prowadzonych wspólnie interesach.

Działając jako Zarząd Spółki DewelopART Fidelis z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krzyckiej 82 we Wrocławiu zaświadczamy niniejszym, że współpracujemy ze Spółką Home Progress reprezentowaną przez Pana Adama Sadowskiego i Łukasza Jakimowicza w zakresie zakupu terenów pod zabudowę mieszkaniową,  wielorodzinną. Spółka DewelopART Fidelis zakończyła sukcesem w roku 2013 zakup terenu we Wrocławiu osiedlu Klecina. Transakcja pomimo ciążących na działkach roszczeń i obciążeń przygotowana została z nalezytą starannością, co pozwoliło na zawarcie umowy zgodnie z literą prawa, przy zachowaniu wysokich standardów stosowanych przez naszą Spółkę. W chwili obecnej Spółka posiada zawarta umowe przedwstepną na zakup kolejnej nieruchomości za posrednictwem Spółki Home Progress. Mając na uwadze powyższe, możemy zarekomendować współpracę z Home Progress jako wiarygodnym partnerem w zakresie zakupu nieruchomości.

Zarząd Spółki Profit Development S.A. zaświadcza niniejszym, że od wielu lat współpracuje ze Spółką Home Progress w zakresie zarówno sprzedaży budowanych przez grupę kapitałową PD lokali jak też przy zakupie nieruchomości gruntowych z  przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną. Spółka w ostatnim tylko czasie nabyła za pośrednictwem Home Progress teren inwestycyjny pod zabudowę mieszkaniowo usługową na Krzykach we Wrocławiu o powierzchni około 7000 m2. W związku ze skomplikowanym stanem prawnym sprzedawanej nieruchomości, obsługa transakcji wymagała szerokiej wiedzy w zakresie prawa, a przygotowanie dokumentów i negocjacje z wierzycielami wymagały szczególnej staranności i wyczucia biznesowego. Transakcja została przeprowadzona skutecznie i w pełni bezpiecznie dla Kupującej Spółki. Usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą w chwili obecnej nadal kontynuujemy współpracę w zakresie poszukiwań terenów pod kolejne inwestycje. Polecamy współpracę ze Spółką Home Progress.

Spółka IMS Budownictwo rekomenduje współpracę z Home Progress w zakresie zakupu działek przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Współpracę z Home Progress cechuje rzetelność w przedstawianiu ofert nieruchomości jak
też staranne przygotowanie niezbędnych do przeprowadzenia transakcji dokumentów w tym uzgodnień branżowych i koncepcji zabudowy.

Zarzad Spółki Cavatina GW Sp. z o.o. zaświadcza niniejszym, że współpracował z Firmą Home Progress Sp. jawna z siedzibą we Wrocławiu w zakresie zlecenia kupna nieruchomości gruntowych pod zabudowę biurową, usługową i mieszkaniową we Wrocławiu. W imieniu Spółki Cavatina GW Sp. z o.o. możemy polecić usługi wykonywane przez firmę Home Progress i zapewnić, że czynności związane z pośrednictwem wykonuje z pełnym zaangażowaniem, posiłkując się rzetelną wiedzą. Doprowadzają do kompromisu między podmiotami a co za tym idzie transakcje odbywające się za ich pośrednictwem dochodzą do skutku. Jednoznacznie oceniamy firmę Home Progress Sp. jawna jako rzetelnego i skutecznego partnera.

Działając w imieniu spółki Bouygues Immobiler Polska sp. z o.o. rekomendujemy współpracę ze spółką Home Progress z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 52b lokal 14 w zakresie pozyskania terenów deweloperskich pod zabudowę wielorodzinną. Przygotowane przez Home Progress oferty sprzedaży nieruchomości cechują się dużą starannoscią i wnikliwą analizą zarówno w zakresie możliwości zabudowy terenów jak też technicznych warunków przyłączenia i innych uwarunkowań prawnych mających znaczenie dla przyszłej realizacji inwestycji. W związku z powyższym możemy śmiało polecić współpracę ze spółką Home Progress jako stabilnym i rzetelnym partnerem w zakresie pozyskiwania terenów pod
zabudowę.

Działajac w imieniu spółki pod nazwą Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym potwierdzamy, iż Home Progress Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu od lat współpracuje z nami w charakterze pośrednika w zakupie nieruchomości gruntowych. W tym czasie Pośrednik wykonywał swoje obowiązki w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, realizując wszystkie czynności, które wymagane były do doprowadzenia do zawarcia umów nabycia nieruchomości przez Develia S.A. Wysoka jakość zaoferowanych usług swiadczonych przez Pośrednika przyczyniła się do zawarcia kilku umów na terenie Wrocławia.